تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-220 Pro High Performance

آیا می خواهید مقادیر زیادی از نمونه را تقطیر کنید اما فضای آزمایشگاه شما کم است؟ Rotavapor R-220 Pro High Performance قدرت تقطیری همانند روتاری 50 لیتری به شما می دهد اما با ابعادی در سطح روتاری صنعتی 20 لیتری. …

تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-220 Pro High Performance بیشتر بخوانید…