درباره آنالایزر نقطه ذوب و نقطه جوش

اندازه گیری نقطه ذوب و نقطه جوش یکی از آزمایش هایی است که در انواع آزمایشگاه ها (کنترل کیفیت، تجزیه ای، دارویی و …) و صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های حرارتی یک ترکیب مانند نقطه ذوب و نقطه جوش اطلاعات مفیدی جهت شناسایی کیفی نمونه و تعیین درجه خلوص آن ارائه می دهد. یک ماده خالص دارای گستره ذوب (اختلاف بین دمایی که نمونه شروع به ذوب شدن می کند و دمایی که ذوب شدن کامل می شود) یک یا دو درجه است. کمترین مقدار ناخالصی در ماده سبب کاهش نقطه ذوب شده یا گستره ذوب را افزایش می دهد. همچنین از آنجاییکه نقطه جوش یک نمونه مجهول تحت فشار یکسان، ثابت است، نقطه جوش اندازه گیری شده می تواند با نمونه های معلوم (که از جداول مرجع قابل استحصال است) جهت تعیین خلوص مقایسه گردد.
 
دستگاه Melting Point M-560 برای اندازه گیری دستی نقطه ذوب و نقطه جوش طراحی شده است. مشاهده آسان انتقال فاز بوسیله ذره بین امکان اندازه گیری های با صحت بالا را فراهم می آورد. نقطه جوش در این دستگاه به روش “سیولوبوف (Siwoloboff)” اندازه گیری می شود و می تواند برای مقادیر اندک مایعات مورد استفاده قرار گیرد.
Melting Point M-560
 
دستگاه  Melting Point M-565  مجهز به دوربین فیلمبرداری بوده و برای اندازه گیری اتوماتیک نقطه ذوب و نقطه جوش طراحی شده است. این دستگاه دارای یک صفحه نمایش رنگی و یک واحد ویدئو می باشد که امکان مشاهده انتقال فاز و بازبینی مجدد اندازه گیری را فراهم می کند.
Melting Point M-565
 
اسکرول به بالا