Encapsulator B-390

سیستم همه کاره برای انکپسوله سازی کنترل شده از مواد فعال و مواد برای تحقیق و توسعه در مقیاس آزمایشگاهی. سادگی و سازگاری دستگاه امکان استفاده از آن را در زمینه های مختلف داروها، مواد، مواد آرایشی، صنایع غذایی و …

Encapsulator B-390 بیشتر بخوانید…