کاربردهای خشک کن افشانه ای و انکپسوله کننده

کاربرد دستگاه انکپسولاتوردر ساخت حفره های (Beads) پارامغناطیسی  یکسان و خشک   مقدمه این روش به تولید حفره های کروی و یکسان مغناطیسی با اندازه متوسط 300 میکرومتر می پردازد. این حفرات مغناطیسی می­توانند در زمینه های مختلف علمی از جمله …

کاربردهای خشک کن افشانه ای و انکپسوله کننده بیشتر بخوانید…