درباره خشک کن انجمادی

خشک کن انجمادی (Freeze Dryer)  دستگاه فریز درایر برای خارج ساختن حلال/ حلالها  از ساختمان پلیمرها و خشک کردن نمونه ها بواسطه ایجاد خلا در دماهای بسیار پائین  بدون تغییرساختار ترکیب استفاده می شود. همچنین، گستره دمایی دستگاه از حدود …

درباره خشک کن انجمادی بیشتر بخوانید…