درباره تبخیر کننده همزمان

مدل MultivaporTM یکی دیگر از انواع دستگاه های تبخیرکننده است که می توان از آن برای تبخیر همزمان حداکثر 12 نمونه بهره برد. این وسیله، یک تبخیر کننده گردابی با 6 یا 12 موقعیت موازی فشرده است که برای افزایش سرعت تبخیر چند نمونه بطور همزمان طراحی شده است.

اسکرول به بالا