درباره طیف بینی مادون قرمز نزدیک (NIR)

ProxiMate™ Launch
Confidence and Motivation to Launch Proximate Successfully
استحکام و مقاومت زیاد
 
 
ویژگی های کاربردی  کلیدی
 
 
وضعیت های اندازه گیری
 
دید از بالا و پایین و ترکیبی
 
 
طیف بینی مادون قرمز نزدیک (NIR) یک فناوری تجزیه ای است که از ناحیه مادون قرمز نزدیک طیف الکترومغناطیس (از 800 نانومتر تا 2500 نانومتر) برای  
تعیین ماهیت و غلظت مواد در نمونه استفاده می کند. این فناوری، نتایج آنالیز معتبری برای کنترل کیفیت و همچنین تحقیق و توسعه در صنایع داروسازی، غذایی،  
خوراک دام، نوشیدنی و شیمیایی ارائه می دهد.   
شرکت بوچی (Buchi Co.) این تکنولوژی را در سه مدل ” NIRFlex N-500″، ” NIRMaster” و ” NIRMaster™ Pro IP65″ به منظور اندازه گیری  
همزمان و دقیق رطوبت، چربی، فیبر و پروتئین ارائه می دهد. این دستگاه ها طیف سنج های مادون قرمز نزدیک تبدیل فوریه (FT-NIR) می باشند.  آنها پرتوی  
نامرئی حاوی بسیاری از طول موج های مختلف تابش مادون قرمز را به یکباره تولید می کنند که پرتوی تداخل نگاشت نامیده می شود. این پرتو با مولکول های  
نمونه برهمکنش کرده و یک بازخورد مشخصه ای (characteristic feedback) تولید می کند. بازخورد بوسیله یک آشکارساز دریافت شده و از طریق عملیات  
ریاضی بوسیله تبدیل فوریه در یک  طیف، پردازش می شود. این طیف برای استخراج اطلاعات مواد مورد نظر استفاده می شود. در داخل طیف سنج، یک پرتو لیزر به  
عنوان مرجع طول موج با دقت زیاد استفاده می شود که سبب می شود بهترین تکثیرپذیری و صحت تشخیص فراهم آید.
 
 
 
شرکت بوچی کارایی یکسان و بسیار زیادی را برای شرایط محیطی مختلف (از آزمایشگاه تا انبار) تضمین می کند. این شرکت نه تنها راه حل هایی برای انجام آنالیز دقیق برای تحقیق یا کنترل کیفیت گستره وسیعی از انواع نمونه ها بوسیله NIRSolutions™ Laboratory ارائه می دهد، بلکه با استفاده از NIRSolutions™ Warehouse راه حلی سریع و راحت برای بازرسی کالاهای وارداتی بعنوان پیشنیاز برای تضمین کیفیت بالای محصولات در انبار فراهم می کند. NIRSolutions™ At-line راه حل دیگری است که برای کنترل کیفیت محصولات واسطه ای به منظور کاهش هدر رفت محصول و بهینه سازی فرایندها ارائه می شود. همچنین NIRSolutions™ On-line امکان نظارت مداوم فاکتورهای اصلی و در نتیجه امکان بهینه سازی فرایندها در خط تولید را فراهم می کند.
 
اسکرول به بالا