دستگاه هضم کجلدال مدل K-439

دستگاه هضم کجلدال مدل SpeedDigester K-439 انقلابی در هضم با IR. این دستگاه محاسن هضم با کمک IR و هضم Block را یکجا دارد. اندازه گیری سریع نیتروژن به وسیله هضم کجلدال در دمای کنترل شده امکان افزایش نمونه را می دهد. هرجایی که نیاز به تغییر است قابلیت های دستگاه را افزایش دهید.

هضم کجلدال

اسکرول به بالا