دستگاه NIR-Online Multi Point System

راه حل های BUCHI NIR-Online® امکان کنترل مداوم پارامترهای اصلی مانند رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، نشاسته، فیبر یا روغن باقیمانده را در هر مرحله از فرآیند فراهم می کند. هد های نوآورانه چند نقطه ای مقرون به صرفه ترین روش …

دستگاه NIR-Online Multi Point System بیشتر بخوانید…