دستگاه سوکسله مدل Fat Extractor E-500

دستگاه استخراج چربی مدل E-500 برای استخراج سریع و سازگار چربی طراحی شده است. انعطاف کافی توسط شیشه آلات متفاوت جهت پوشش روش های Soxhlet,Randall,Twisselmann را در دستگاه استخراج چربی مدل FatExtractor E-500 بدست بیاورید. دانلود Product Brochure Extraction Solutions …

دستگاه سوکسله مدل Fat Extractor E-500 بیشتر بخوانید…