میکسر مدل B-400

دستگاه میکسر مدل B-400 همگن سازی بهینه نمونه و کاربری ساده را با هم در اختیار دارد. یک دستگاه ضروری برای آماده سازی نمونه در زنجیره ی پروسه ی آنالیز نمونه ها را حتی در حضور مقادیر بالای آب، چربی …

میکسر مدل B-400 بیشتر بخوانید…