دستگاه هضم مرطوب مدل B-440

دستگاه هضم مرطوب مدل B-400 به شما امکان سوزاندن اکولوژیکی نمونه های متفاوت را میدهد. محدوده دمایی وسیع (تا 600 درجه سانتیگراد) در دسترس است. سرعت سوزاندن قابل برنامه ریزی …

دستگاه هضم مرطوب مدل B-440 بیشتر بخوانید…