دستگاه هضم مرطوب مدل B-440

دستگاه هضم مرطوب مدل B-400 به شما امکان سوزاندن اکولوژیکی نمونه های متفاوت را میدهد. محدوده دمایی وسیع (تا 600 درجه سانتیگراد) در دسترس است. سرعت سوزاندن قابل برنامه ریزی به شما پروسه ای تکرار پذیر می دهد. اندازه گیری …

دستگاه هضم مرطوب مدل B-440 بیشتر بخوانید…