دستگاه هضم کجلدال مدل K-425 / K-436

از استانداردهای جدید در سرعت هضم استفاده کنید. کاربری انعطاف پذیر و تکثیرپذیری نتایج با SpeedDigester بر پایه IR. اندازه گیری سریع نیتروژن به وسیله هضم کجلدال در دمای کنترل …

دستگاه هضم کجلدال مدل K-425 / K-436 بیشتر بخوانید…