دستگاه هضم کجلدال مدل K-439

دستگاه هضم کجلدال مدل SpeedDigester K-439 انقلابی در هضم با IR. این دستگاه محاسن هضم با کمک IR و هضم Block را یکجا دارد. اندازه گیری سریع نیتروژن به وسیله …

دستگاه هضم کجلدال مدل K-439 بیشتر بخوانید…