مواد مصرفی برای تقطیر و تیتراسیون

مواد شیمیایی محصول کمپانی BUCHI برای نتایج قابل اطمینان و تکرارپذیر طراحی گردیده اند. یک فاکتور حیاتی برای نتایج قابل اطمینان؛ محلول اسید بوریک اصلاح شده است. بوریک اسید BUCHI شامل مقدار صحیحی از شناساگر 2%-4% بوریک اسید به همراه …

مواد مصرفی برای تقطیر و تیتراسیون بیشتر بخوانید…