مواد مصرفی برای هضم نمونه

انتخاب کاتالیزور یک پارامتر حیاتی برای کیفیت و سرعت هضم محسوب می شود. کاتالیزور های BUCHI به صورت قرص هایی آماده در انواع مختلف جهت بهترثین هضم ممکن تهیه شده …

مواد مصرفی برای هضم نمونه بیشتر بخوانید…