دستگاه تعیین نقطه ذوب مدل M-560

Melting Point M-560 برای تعیین دستی نقاط ذوب و جوش طراحی شده است. مشاهده آسان انتقال از فاز جامد به مایع از طریق یک عدسی بزرگنمایی همراه با مراحل کالیبراسیون …

دستگاه تعیین نقطه ذوب مدل M-560 بیشتر بخوانید…