دستگاه NIR Flex N-500

طیف سنج N-500 FT-NIR نتایج آنالیز قابل اعتماد برای کنترل کیفیت و همچنین تحقیق و توسعه در صنایع دارویی ، شیمیایی ، غذایی ، آشامیدنی و خوراک فراهم می کند. NIRFlex N-500 طیف گسترده ای از تجهیزات اندازه گیری و …

دستگاه NIR Flex N-500 بیشتر بخوانید…