دستگاه NIR Master Essential

کیفیت و پارامترهای تغذیه ای خوراک حیوانات، غذا، آرد و شیرینی های خود را به سرعت کنترل کنید. NIRMaster™ Essential با استاندارد صنایع غذایی یا PMMA موجود است. دقت و عملکرد تکرارپذیر فناوری FT Polarization به علاوه طراحی بهداشتی با …

دستگاه NIR Master Essential بیشتر بخوانید…