دستگاه ProxiMate

ProxiMate ابزاری نیرومند، جمع و جور و آسان برای استفاده ی NIR در صنایع غذایی و خوراک دام است. این دستگاه باعث کاهش زمان تولید می شود و کنترل کیفیت …

دستگاه ProxiMate بیشتر بخوانید…