نرم افزار NIRWare

کار با طیف سنج BUCHI FT-NIR بدون تخصص پیشرفته به لطف نرم افزار اپراتور NIRWare آسان است. رابط LIMS دو جهته امکان تبادل داده انعطاف پذیر و ایمن با قابلیت ردیابی کامل را فراهم می کند. مجموعه، همراه با نرم …

نرم افزار NIRWare بیشتر بخوانید…