تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-220 Pro

خانواده روتاری صنعتی  R-220 Pro شامل چهار پیکر برندی می باشند تا نیاز های چالش برانگیز افزایش مقیاس یا تولید در آزمایشگاه را پوشش دهند. بیشترین انعطاف پذیری و وسیع …

تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-220 Pro بیشتر بخوانید…