تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-250 EX

کاربری بسیار آسان،تقطیر صنعتی ایمن و موثر.  دستگاه روتاری صنعتی خود را با توجه به نیازتان شخصی سازی کنید.  جدیدترین استانداردهای ضد انفجار را پوشش می‌دهد. شما به همراه یک …

تبخیر کننده صنعتی(روتاری) مدل Rotavapor R-250 EX بیشتر بخوانید…