آون شیشه ای B-585(kugelrohr)

دستگاهی بی رقیب اگر به دنبال وسیله ای برای تقطیر، تصعید یا خشک کردن مقادیر کوچک از نمونه هستید. آون شیشه ای Kugelrohr تمام اینها را تامین می کند.   دانلود Laboratory Rotary Evaporation Solutions Brochure Glass Oven B-585 Kugelrohr …

آون شیشه ای B-585(kugelrohr) بیشتر بخوانید…