آون شیشه ای B-585(kugelrohr)

دستگاهی بی رقیب اگر به دنبال وسیله ای برای تقطیر، تصعید یا خشک کردن مقادیر کوچک از نمونه هستید. آون شیشه ای Kugelrohr تمام اینها را تامین می کند.   …

آون شیشه ای B-585(kugelrohr) بیشتر بخوانید…