خشک کن افشانه ای Nano Spray Dryer B-90

پردازش ملایم کمترین مقدار نمونه به ذرات زیر میکرون با از دست دادن اندک، از ویژگی های اصلی مشخصه خشک کن افشانه ای Nano B-90 HP است. ابزار نسل 2 …

خشک کن افشانه ای Nano Spray Dryer B-90 بیشتر بخوانید…