درباره استخراج

به منظور آنالیز یک ترکیب در ماتریس های پیچیده، لازم است ترکیب مورد نظر استخراج شده و از ترکیبات دیگر ماتریس جدا شود. شرکت بوچی برای اهداف استخراج، سه روش استخراج ارائه می دهد: استخراج داغ (HE)، استخراج سوکسله و استخراج با حلال فشرده (PSE).
 
استخراج داغ و استخراج سوکسله بطور کلی برای استخراج لیپید از مواد جامد طراحی شده اند. معمولا این روش های استخراج زمانی استفاده می شوند که ترکیب مورد نظر انحلالپذیری محدودی در یک حلال داشته باشد. شرکت بوچی بوسیله Extraction Unit E-812/E-816 SOX روش استخراج خودکار، سریع و قابل اعتمادی برای اندازه گیری چربی دو یا شش نمونه غذا و خوراک دام بطور همزمان تنها با فشردن یک دکمه و به روش سوکسله فراهم می کند.
Extraction Unit E-812 / E-816 SOX
 
این کمپانی برای روش استخراج داغ دستگاه های Extraction Unit E-816 ECE و Extraction Unit E-812/E-816 HE را ارائه می دهد.
 
دستگاه Extraction System B-811/B-811 LSV شخص را قادر می سازد تا چهار روش استخراج متفاوت شامل سوکسله، سوکسله گرم، استخراج داغ و جریان پیوسته را انجام دهد. این مدل یک مدل مطلوب برای کاربردهای مورد تقاضا در آنالیز باقیمانده ها و آلاینده ها می باشد.
 
Extraction System B-811 / B-811 LSV
 
استخراج حلال فشرده (PSE) از مقادیر کمتر حلالهای مرسوم در دماهای افزایش یافته (50 تا 200 درجه استاندارد) و فشارهای زیاد (1500 تا 3000 psi) برای تسریع فرآیند استخراج آنالیت ها از ماتریس نمونه استفاده  می کند. دماهای بالاتر، سرعت فرایند استخراج آنالیت از ماتریس نمونه را افزایش داده در حالیکه افزایش فشار مانع جوشیدن حلال می شود. برای این نوع روش استخراج، شرکت بوچی دستگاه SpeedExtractor E-914/E-916 را ارائه می دهد. معمولا برای دستیابی به بازیابی های زیاد، چرخه های استخراج چندتایی بکارگرفته می شوند؛ بنابراین به محض اینکه مرحله استخراج به پایان رسید، محصولات استخراج در واحد خنک کننده خنک شده و به ویال های جمع آوری نمونه تخلیه می شود که سپس 6 تا 12 نمونه می توانند به راحتی و بطور موازی بوسیله Multivapor™ P-6 یا Syncore Analyst R-12 تبخیر گردند.
 
SpeedExtractor E-914/E-916
 
اسکرول به بالا