دستگاه هضم کجلدال مدل K-425 / K-436

از استانداردهای جدید در سرعت هضم استفاده کنید. کاربری انعطاف پذیر و تکثیرپذیری نتایج با SpeedDigester بر پایه IR. اندازه گیری سریع نیتروژن به وسیله هضم کجلدال در دمای کنترل شده امکان افزایش نمونه را می دهد. هرجایی که نیاز به تغییر است قابلیت های دستگاه را افزایش دهید.

هضم کجلدال

اسکرول به بالا